Tham quan khu Tiểu Ấn ở Singapore

posted in: Blog | 0

Ở Singapore có cả một khu người Ấn sinh sống, như một Ấn độ thu nhỏ, gọi là Little India. Ở đây mọi hoạt động diễn ra giống như ở Ấn độ, từ các món ăn, cách ăn mặc, giao … Continued

1 4 5 6